A2 E-Fatura ve E-Defter
A2 E-Defter ve E-Fatura, E-Arşiv

421 numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kriterleri belirlenen mükellef gruplarına, mali mühür sahip olma, E-Defter tutma ve E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince ise e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir.

Bu kapsamda SAP BUSINESS One içerisinde E-defter ve E-fatura, E-Arşiv uygulamamızı geliştirdik.

Ürünümüz, diğer SAP BUSINESS One ERP partnerleri tarafından da tercih edilmekte ve güvenilirlikle kullanılmaktadır. ​

2016 © A2 Bilişim ve Danışmanlık Ltd.